Wat is outplacement ?

Outplacement begeleiding is ondersteuning bij het verwerken van het ontslag enerzijds en het ondersteunen naar wedertewerkstelling anderzijds.

Het gaat om:

 • eerste opvang na je ontslag
 • administratieve steun
 • het opmaken van een persoonlijke talenten balans
 • psychologische begeleiding, omgaan met verandering, verhogen van veerkracht, wendbaarheid en weerbaarheid
 • ondersteuning bij het vinden van nieuwe professionele opportuniteiten
 • ondersteuning bij het opstarten van een zelfstandige activiteit
 • begeleiding tijdens de integratie in je nieuwe job
 • competentieversterkende activiteiten

Wanneer heb je recht op outplacement?

 • Je bent níet ontslagen omwille van een dringende reden.
 • Je hebt een opzeggingstermijn of vergoeding van minstens 30 weken.

Heb je een opzeggingstermijn of een vergoeding van minder dan 30 weken?

Dan heb je enkel recht op outplacementbegeleiding als je aan deze drie voorwaarden beantwoordt:

 • je werkte bij een werkgever uit de privésector,
 • je was op de datum van je ontslag minstens 45 jaar, en
 • je werkte één jaar ononderbroken bij je werkgever.

Het aanbod voorziet in een outplacementbegeleiding conform cao 82 bis : 60 uur begeleiding gedurende  12 maanden. De begeleiding wordt als volgt opgevat:

 • Fase 1 : (persoonlijke balans en hulp bij het opstellen van een campagne voor het zoeken naar werk) ;  2 maanden : 20 uur begeleiding.
 • Fase 2 : (voortzetting van de begeleiding):  4 maanden : 20 uur begeleiding.
 • Fase 3 : (voortzetting van de begeleiding):   6 maanden : 20 uur begeleiding.

De overgang van de ene fase naar de volgende gebeurt automatisch, tenzij de medewerker u ervan op de hoogte brengt dat hij een nieuwe baan heeft gevonden.

Ben je ontslagen naar aanleiding van een herstructurering en is er een tewerkstellingscel opgericht?

Dan heb je recht op outplacement op voorwaarde dat je je inschrijft bij de tewerkstellingscel.

 • Ben je 45 jaar of ouder op het ogenblik van de aankondiging van het collectief ontslag dan moet je minimum 60 uren outplacement aangeboden krijgen tijdens de periode van 6 maanden dat je in de tewerkstellingscel moet ingeschreven zijn
 • Ben je jonger dan 45 jaar op het ogenblik van de aankondiging van het collectief ontslag dan moet je minimum 30 uren outplacement aangeboden krijgen tijdens de periode van 3 maanden dat je in de tewerkstellingscel moet ingeschreven zijn