Inplacement

We besteden veel aandacht aan het oriënteren en ontwikkelen van medewerkers. Door de bewustwording van sterktes en ontwikkelingsdomeinen, interesses, passies, energiegevers, energie remmers , succesverhalen en toegang tot opleidingen helpen we de medewerkers om zich ruimer te oriënteren dan zij misschien zelf voor mogelijk hadden gehouden.

» Inplacement

Outplacement

Outplacement bestaat uit begeleidende diensten en adviezen (individueel of in groep) waarop uw ontslagen medewerker beroep kan doen. Het outplacementtraject is bedoeld om uw werknemer in staat te stellen om zelf binnen een zo kort mogelijke termijn een uitdaging bij een nieuwe werkgever te vinden of een zelfstandige activiteit te ontplooien.

» Outplacement

 

Loopbaanbegeleiding

Een werkgever mag het systeem van de loopbaancheques promoten bij zijn werknemer, op voorwaarde dat hij zich houdt aan specifieke regels en dit ook duidelijk communiceert aan zijn werknemers. Een werkgever mag in geen geval druk uitoefenen op de werknemers om zijn loopbaancheque op te nemen.

» Loopbaanbegeleiding