We werken reeds meer dan 4 jaar samen met het team van Travvant. Vanaf het eerste contact hadden wij een zeer goed gevoel. Zij zijn continu bereikbaar, stellen zich uiterst flexibel op en maken steeds de nodige tijd vrij. Wij ontvangen van hen telkens vooraf een duidelijk en persoonlijk aanbod. Daarna nemen zij zelf direct en rechtstreeks contact op met de betrokken medewerker.

Wij werken met hen sinds 2013. We hadden hier toen een collectief ontslag dat moest doorgevoerd worden. Wij hebben destijds verschillende partijen gecontacteerd. Het verschil tussen Travvant en de andere partijen was wel dat de mensen van Travvant echt naar ons luisterden. Zij willen echt horen wat wij nodig hebben. Ze leggen ook alles heel grondig uit en zijn ontzettend empathisch.

Ik vind de coaches van Travvant zeer goed. Zij hebben de nodige ervaring en kennis. Ook beschikken zij over de nodige persoonlijke vaardigheden om met verschillende mensen, van arbeiders tot bedienden tot kaderleden en directie, om te gaan. Zij zijn professioneel in hun feedback en hun opvolging naar ons toe. Ze hebben ook een zeer uitgebreid netwerk. Dat kan echt wel helpen of inspireren in het soort advies en concrete tips die ze kunnen aanreiken over de arbeidsmarkt.

De coach die dit traject voor ons deed, is uitstekend in de job. Zij heeft enorm veel bagage en ervaring. De tips die zij ons gaf waren onmiddellijk toepasbaar en zeer concreet. Dat kreeg onmiddellijk veel weerklank bij onze mensen. De feedback over de coach is zeer positief.

Hun sterkte ligt echt wel in het team dat zij hebben. Dit is enorm goed en kan zich heel goed aanpassen aan verschillende doelgroepen. Een andere sterkte van hen is dat ze zich in vraag durven te stellen. Ik zie persoonlijk niet meteen wat ze nog zouden moeten verbeteren. Ik zou hen zeker aanbevelen aan anderen.

Hun sterktes liggen in het feit dat ze zeer snel op de bal spelen. Zij zijn er ook echt voor de mensen. Zij begrijpen heel goed het belang van de eerste opvang na het ontslag. Zij besteden daar ook veel zorg aan. Ik zou hen zeker aanbevelen aan anderen.

Hun sterkte is echt wel het maatwerk dat ze leveren in het individualiseren van de begeleidingen en het programma, zij twijfelen niet om hun traject aan te passen in functie van de klanten en deelnemers. Ik zou hen ten zeerste aanbevelen.

*quotes uit Qfor onderzoek