• Waar moet ik beginnen? Wat zijn mijn opties en mogelijkheden?
 • Wat zijn mijn rechten en plichten?
 • Welke mogelijkheden biedt de huidige arbeidsmarkt? Welke opleidingen kan ik volgen? Hoe pak ik dit aan?
 • Hoe ga ik om met deze verandering zowel professioneel als privé?
 • Waar haal ik mijn energie om te solliciteren? Hoe pak ik dit aan?
 • Hoe kan ik de dingen anders en misschien beter doen in een volgende job?
 • Is dit het moment om mijn droom waar te maken en een eigen zaak op te starten?
 • Hoe haal ik het maximum uit online sollicitatietools en LinkedIn? Hoe zet ik mijn netwerk uit/Hoe gebruik ik mijn netwerk?

Outplacementbegeleiding is ondersteuning bij het verwerken van het ontslag enerzijds en het ondersteunen naar een nieuwe uitdaging anderzijds.

Outplacementbegeleiding gaat om:

 • Gespecialiseerde opvang en begeleiding na je ontslag
 • Psychologische ondersteuning, omgaan met verandering, verhogen van veerkracht, wendbaarheid en weerbaarheid
 • Doorgedreven zelfanalyse, opmaak van je talentenbalans
 • Opmaak persoonlijk actieplan en ontwikkelingsplan
 • Ondersteuning bij het definiëren en vinden van gespecialiseerde professionele opportuniteiten, bij het opstarten van een eigen zaak of zelfstandige activiteit
 • Intensieve sollicitatietraining en professioneel advies bij opmaak CV, motivatiebrief en LinkedIn profiel
 • Begeleiding tijdens de integratie in je nieuwe job, onboarding
 • Administratieve ondersteuning (sociaal juridische regelgeving, aanvraag werkloosheidsvergoeding, ziekenfonds, formulieren verzekering,…)

Wanneer heb je recht op outplacement?

 • Je hebt een opzeggingstermijn of vergoeding van minstens 30 weken.
 • Je hebt minder dan 30 weken opzeg te presteren en je was op de datum van je ontslag minstens 45 jaar, en werkte je één jaar ononderbroken bij je werkgever.
 • Je hebt minder dan 30 weken opzeg te presteren en bent jonger dan 45 jaar: er is geen wettelijk kader vastgesteld maar dan kan je ook outplacementbegeleiding volgen: Career Transition. Neem voor meer informatie contact met ons op.
 • Je werkgever heeft een einde gemaakt aan je arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht.
 • Je bent niet ontslagen omwille van een dringende reden.

Hoe ziet een persoonlijk outplacement traject eruit?

Maak een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Je coach is een vertrouwenspersoon die je helpt om met de nieuwe situatie om te gaan en het beste uit jezelf te halen.

Praktisch

Heb je een opzeggingstermijn of een vergoeding van minder dan of 30 weken?

Dan heb je enkel recht op outplacementbegeleiding als je aan deze drie voorwaarden beantwoordt:

 • Je werkte bij een werkgever uit de privésector,
 • Je was op de datum van je ontslag minstens 45 jaar, en
 • Je werkte één jaar ononderbroken bij je werkgever.

Het aanbod voorziet in een outplacementbegeleiding conform cao 82 bis : 60 uur begeleiding gedurende  12 maanden.

Ben je jonger dan 45 jaar, dan kan je uiteraard ook outplacementbegeleiding volgen: Career Transition (geen wettelijke verplichtingen). Neem hiervoor contact met ons op.

 

Je hebt een opzeggingstermijn of vergoeding van minstens 30 weken, dan val je in het algemeen stelsel van outplacementbegeleiding ongeacht je leeftijd

 • Heb je een opzegtermijn te presteren?
  • Je hebt recht op 60 uren outplacement gedurende 12 maanden
  • Je werkgever staat in voor de kost van de begeleiding
  • Je hebt 4 weken de tijd om al dan niet in te gaan op het aanbod
 • Krijg je een opzegvergoeding?
  • Je hebt recht op 60 uren outplacement gedurende 12 maanden ter waarde van minimum 1/12 van het jaarloon van het kalenderjaar dat het ontslag voorafgaat (minimum €1800 en maximum €5500)
  • De opzegvergoeding wordt met 4 weken loon verminderd
  • Je hebt 4 weken de tijd om al dan niet in te gaan op het aanbod

 

Outplacement wegens medische overmacht

 • Als je werkgever jouw arbeidsovereenkomst heeft beëindigd wegens medische overmacht, moet deze een outplacementaanbod doen ter waarde van 1800 euro (ten laste van je werkgever)*
  • *Wanneer de werknemer definitief arbeidsongeschikt is wegens ziekte of ongeval, kan aan de arbeidsovereenkomst slechts een einde worden gesteld wegens medische overmacht nadat eerst het re-integratietraject voor definitief arbeidsongeschikte werknemers volledig is doorlopen en beëindigd.  
 • Je hebt recht op 30 uren gedurende 3 maanden vanaf de datum van aanvaarding van het bod
 • Wanneer je voorafgaand of tijdens de outplacementbegeleiding werk hebt gevonden bij een nieuwe werkgever of een zelfstandige activiteit hebt opgestart, kan je de werkgever verwittigen dat je de outplacementprocedure niet wenst aan te vatten of verder te zetten.
 • Je hebt 4 weken de tijd om al dan niet in te gaan op het aanbod

 

 

Outplacement in het kader van een herstructurering

Ben je ontslagen naar aanleiding van een herstructurering en is er een tewerkstellingscel opgericht? Dan gelden er andere voorwaarden dan hierboven beschreven.

Je hebt recht op outplacement op voorwaarde dat je je inschrijft bij de tewerkstellingscel.

 • Ben je 45 jaar of ouder op het ogenblik van de aankondiging van het collectief ontslag dan moet je minimum 60 uren outplacement aangeboden krijgen tijdens de periode van 6 maanden dat je in de tewerkstellingscel moet ingeschreven zijn
 • Ben je jonger dan 45 jaar op het ogenblik van de aankondiging van het collectief ontslag dan moet je minimum 30 uren outplacement aangeboden krijgen tijdens de periode van 3 maanden dat je in de tewerkstellingscel moet ingeschreven zijn

Contacteer ons

03/211.11.11

info@travvant.be