Outplacement

Outplacement bestaat uit begeleidende diensten en adviezen (individueel of in groep) waarop uw ontslagen medewerker beroep kan doen. Het outplacementtraject is bedoeld om uw werknemer in staat te stellen om zelf binnen een zo kort mogelijke termijn een uitdaging bij een nieuwe werkgever te vinden, een zelfstandige activiteit te ontplooien of een opleiding te starten.

Meer informatie >

Loopbaanbegeleiding

U kan als organisatie uw medewerkers stimuleren om verantwoordelijkheid te nemen over de eigen loopbaan. Een professionele loopbaancoaching bij Passion for Work by Travvant draagt bij tot het verhogen van de motivatie en engagement van uw medewerkers, het verhogen van veerkracht en wendbaarheid,…

Meer informatie >

Inplacement

Wij bieden ook oplossingen bij de doorstroom in de eigen organisatie. Wij helpen u als bedrijf de juiste talenten in te zetten op de juiste plaats met positieve resultaten tot gevolg voor uw organisatie én voor de medewerkers.

Meer informatie >