We besteden veel aandacht aan het oriënteren en ontwikkelen van medewerkers. Door de bewustwording van sterktes en ontwikkelingsdomeinen, interesses, passies, energiegevers, energieremmers , succesverhalen en toegang tot opleidingen helpen we de medewerkers om zich ruimer te oriënteren dan zij misschien zelf voor mogelijk hadden gehouden.

Het gaat om:

 • Faciliteren van Interne ontwikkeling en mobiliteit
 • Verhogen van wendbaarheid en weerbaarheid van de organisatie en de medewerkers
 • Creëren van langere termijn perspectief voor medewerker en organisatie
 • Inzetten van Juiste talenten op de juiste plaats
 • Behouden en verhogen van engagement van medewerkers
 • Bieden van ondersteuning bij veranderingstrajecten
 • Sensibiliseren van dynamiek, zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid bij de medewerkers
 • Faciliteren van duurzame tewerkstelling

Begeleiding op maat

We besteden veel aandacht aan het oriënteren en ontwikkelen van medewerkers. Door de bewustwording van sterktes en ontwikkelingsdomeinen, interesses, passies, energiegevers, energie remmers , succesverhalen en toegang tot opleidingen helpen we de medewerkers om zich ruimer te oriënteren dan zij misschien zelf voor mogelijk hadden gehouden.

Het resultaat voor de organisatie en de medewerkers:

 • Verhoogde wendbaarheid en weerbaarheid
 • Uniek competentieprofiel van elke medewerker
 • Aspiraties van de medewerkers op korte en lange termijn
 • Wat behouden, wat veranderen, welke keuzes maken, waar te investeren?
 • Persoonlijk actieplan en persoonlijk ontwikkelingsplan voor de medewerkers
 • Inventaris opleidingsnoden korte en lange termijn

Een WIN-WIN voor organisatie en medewerker: de juiste medewerker op de juiste plaats

Contacteer ons

03/221.11.11

info@travvant.be