Wat is Outplacement?

Outplacement of outplacementbegeleiding is de ondersteuning door een erkend outplacementbureau, die in opdracht van een werkgever diensten verleent aan een ontslagen medewerker. Dit kan zowel begeleiding en ondersteuning in groep als op individuele basis inhouden. De centrale missie is het zo goed mogelijk opvangen van een ontslagen medewerker om deze vlot terug te lanceren naar een nieuwe loopbaan. Op deze manier zijn wij de outplacement partner voor zowel de werknemer als werkgever.

Het regelgevend kader omtrent outplacement

De wet voorziet vier types van outplacement:

  • de algemene regeling van outplacement;
  • de specifieke regeling van outplacement voor werknemers van minstens 45 jaar;
  • de specifieke regeling van outplacement in het kader van een activerend beleid bij herstructureringen.
  • Outplacement wegens medische overmacht.

Meer informatie over het regelgevend kader omtrent outplacement >

Het vrijwillig outplacement

Dit regime van outplacement is maar van toepassing wanneer de werkgever ervoor kiest om vrijwillig  een outplacement aan te bieden ook al is hij daartoe niet wettelijk verplicht. Deze regeling is terug te vinden in de cao nr. 51.

Onze toegevoegde waarde

Travvant staat garant voor een mensgerichte begeleiding en duurzame ondersteuning van de getroffen medewerkers en zorgt zo mee voor een outplacement begeleiding op maat.

Meer informatie over hoe wij jou kunnen helpen >

Contacteer ons

03/221.11.11

info@travvant.be