• Travvant staat garant voor een mensgerichte begeleiding en duurzame ondersteuning van de getroffen medewerkers.

 

  • Wij bieden een mens- én resultaatgericht outplacementprogramma dat vertrekt vanuit de specifieke situatie van elke medewerker. Bij ons is er geen standaardpakket, maar worden de begeleidingen afgestemd op de leefwereld en de noden van de betrokken medewerkers (maatwerk).

 

  • Wij werken op deontologisch verantwoorde wijze volgens de gedragscode voor outplacement. Wij beschikken over het CERTO-kwaliteitslabel en Qfor label.

 

  • Wij bestaan meer dan 15 jaar en zijn een volledig onafhankelijke organisatie binnen de outplacementmarkt. Hierdoor kunnen alle verschillende kanalen om een nieuwe uitdaging voor de medewerkers te vinden, zonder beperkingen aangesproken worden.

 

  • Onze begeleidingen gaan steeds door in de omgeving van de woonplaats van de getroffen medewerkers op neutrale locaties. Begeleidingen zijn mogelijk in Nederlands, Frans, Duits en Engels.

 

  • Voor de ondersteuning van de medewerkers zetten wij een team van coaches, jobhunters en trainers in. Deze bundeling van krachten leidt tot snellere resultaten.

 

  • Wij hebben ruime ervaring met projecten in het kader van herstructureringen. Een efficiënte planning, een vlotte coördinatie, een constructieve samenwerking met de verschillende betrokken partijen (getroffen medewerkers, VDAB, Actiris, Forem, sociale partners, sectorfondsen, HR bedrijf) en een duidelijke rapportage zijn onze waarborgen voor een goed verloop van het traject.