Waarom Personal Branding belangrijk is

De arbeidsmarkt van vandaag verschilt grondig van die van een generatie geleden. Terwijl veel van onze ouders op hun 65ste een cv konden voorleggen met slechts één of maar enkele werkgevers op vermeld, zullen wij al snel aan een uitgebreide lijst komen. Ook de relatie van werknemer tot werkgever is grondig gewijzigd. Waar vroeger de organisatie centraal stond, zien we nu dat het individu meer op de voorgrond treedt.

Toch stellen we vast dat heel wat personen en organisaties nog steeds handelen alsof er niets is veranderd. Personal Branding speelt in op de nieuwste trends en biedt je de nodige instrumenten om als je eigen werkgever aan de slag te gaan, zelfs al werk je in loondienst. Voortaan zal je immers in de eerste plaats voor jezelf werken. Bovendien komt dit ook je werkgever én de maatschappij ten goede!

Een nieuwe invulling van werken

Waarom we werken en wat we verwachten van onze baan is nu anders dan enkele decennia geleden. Terwijl een job toen vooral economische zekerheid bood, liggen de meesten onder ons dankzij de vruchten van de welvaartsstaat niet meer wakker van het brood op de plank.

De scheidingslijn tussen werk en privé vervaagt steeds meer. Werk moet zin hebben en geven, en bijdragen aan onze zelfontwikkeling, niet alleen als professional, maar ook als mens. We willen onze drijfveren en passies kunnen uiten in wat we doen.

We halen erkenning en waardering uit werk. Je bent wat je doet. Die erkenning en waardering bereik je niet alleen maar door hard te werken of veel geld te verdienen. Het is jouw toegevoegde waarde die je onderscheidt van anderen. De kunst is deze toegevoegde waarde te benoemen en zichtbaar te maken.

De baan voor het leven maakt plaats voor een leven vol banen. Terwijl werknemers vroeger erg loyaal waren tegenover hun werkgever en viceversa, zien we dat we vandaag vooral loyaal zijn ten aanzien van onszelf, ons project, collega’s, opdrachtgevers, klanten…
We noemen dit het Hollywoodmodel: je blijft ergens zolang het leuk is en je dingen kan leren. Dit betekent meer keuzevrijheid en flexibiliteit, maar ook meer onzekerheid en een grotere verantwoordelijkheid voor jou als werknemer om jezelf te blijven ontwikkelen.

Van vakkennis naar beleving

Wilde je tot enkele jaren geleden een job verkrijgen, dan vormde een flinke dosis vakkennis in combinatie met een krachtig analytisch brein de ideale powermix. Vandaag zien we echter dat vakkennis in een razend tempo verandert en dat je met lineair denken alleen tegen de muur loopt. Zelfs al heb je een job, op beide oren slapen kan niet meer. Bedrijven verhuizen naar landen waar de arbeid goedkoper is, dienstverlening wordt uitbesteed en voor routineprocessen vormen computers de meest geschikte werkkrachten.

Wil je vandaag de dag een aantrekkelijke speler zijn op de arbeidsmarkt dan is het handig  je te kunnen onderscheiden en een meerwaarde te bieden. Naast kennis komen kwaliteiten als creativiteit, empathie en conceptueel denken op de voorgrond te staan. Zij helpen je immers om soepel door de steeds veranderende wateren te zwemmen en te blijven groeien, ongeacht de omstandigheden.

Je onderscheiden doe je niet alleen op basis van je kwaliteiten, maar vooral door het verhaal dat je vertelt. We leven immers in een beleveniseconomie. We verwachten van producten dat ze functioneel en gebruiksvriendelijk zijn, maar vooral ook emotioneel aanspreken. Dit geldt ook voor mensen…

Personal Branding leert je hoe je je kan onderscheiden door je talenten te ontdekken, ze te versterken en ze zichtbaar te maken. Personal Branding vormt de beste garantie om je te verzekeren dat je succesvol bent, vandaag én morgen.

Het einde van de filosofie van de medewerker

Wil je succesvol zijn op de arbeidsmarkt, dan ben je genoodzaakt anders over jezelf te gaan denken en je werk anders aan te pakken dan enkele decennia geleden. De filosofie van de medewerker is achterhaald. Je merkt het: ‘It is not your father’s world’. Veel oude boodschappen en adviezen zijn wellicht goed bedoeld, maar kunnen in onze tijd behoorlijk contraproductief zijn. Als je je eigen doel wil realiseren zal je eigen werkwaarden moeten formuleren. De filosofie van Personal Branding helpt je een heel eind verder.

Filosofie van de medewerker   Filosofie van Personal Branding
Je werkt voor een baas
Je mag blij zijn dat je werk hebt. Je baas be- paalt wat je taken en verantwoordelijkheden zijn. Hij evalueert je op het einde van het jaar. Je doet er alles aan om hem tevreden te stel- len. Zijn beoordeling bepaalt immers je promo- tie, salarisverhoging of bonus. Wat je doet kan ten koste gaan van je eigen doelen.
  Je werkt voor jezelf
Je bent een zelfstandig ondernemer, ook al werk je in loondienst. Je bent een werkon- dernemer. 80% van wat je doet draagt bij tot de verwezenlijking van jouw doelen. Je werkt omdat jij het wil, omdat jij daarmee iets kan be- reiken wat voor jou van belang is of omdat het bijdraagt aan jouw langetermijndoelstelling.
Je focust op het verleden
Na je 40ste zit niemand nog op je te wachten. Je cv beschrijft de dingen die je tot nog toe gedaan hebt.
  Je focust op de toekomst
Je cv toont wat jij te bieden hebt en wat je ambities voor de toekomst zijn, ook na je 40ste.
Je laat je leiden door je organisatie
Werken bij een grote organisatie biedt de beste garantie. Er wordt goed voor je gezorgd. Je laat je leiden door je collega’s, managers en klanten.
  Je laat je leiden door een markt
Je richt je op een markt waardoor je flexibel bent en niet voortdurend afhangt van een organisatie. Je gaat op zoek naar de oplossin- gen die jij kunt bieden voor de problemen die zich op de markt voordoen.
Anderen zijn concurrenten
Iedereen is een concurrent.
  Je versterkt elkaar in een netwerk
Wat jij doet heeft betekenis voor anderen. Om je doelen te bereiken heb je anderen nodig. Daarom is het van belang je netwerk te onder- houden. Je denkt in termen van kennis delen en niet in termen van concurreren.
Je handelt uit gewoonte
Je doet zoals je het altijd gedaan hebt. Je ziet wel wat er op je pad komt. Als er zich proble- men voordoen blus je de brand wel.
  Je werkt pro-actief
Je werkt strategisch op basis van een lange- termijnplanning. Je weet wat je wil en welke richting je uitgaat. Je staat open voor toeval- lige ontmoetingen wanneer ze bijdragen tot de verwezenlijking van je doel.
Je maakt je onzichtbaar
Wees bescheiden, val niet op en stel jezelf niet boven anderen. Beheersing, controle en uniformiteit zijn belangrijker dan je individuele talenten. De organisatie en het team staan centraal.
  Je maakt je zichtbaar
Je laat de wereld weten wat jij kan betekenen en waarvoor mensen bij jou terecht kunnen. Je bent zichtbaar en wil opgemerkt worden. Je toont je resultaten. Je wacht niet tot er iets gebeurt, maar zet zelf stappen.
Werk is niet bedoeld om leuk te zijn.
Het is gewoon een noodzaak om geld te verdienen.
  Werken kan erg leuk zijn!
Je doet dagelijks wat je het best kan, het liefst wil en je wordt er steeds beter in.  Je wordt expert! Je wordt zelfs gevraagd en wordt er goed voor betaald!

We groeien naar een mondiale ‘egoconomie’. Meer dan ooit tevoren krijgen we de vrijheid en de verantwoordelijkheid om onze loopbaan vorm te geven, in verbondenheid met en met respect voor anderen. Iemand die vanuit zijn authentieke zelf handelt in een organisatie maakt een persoonlijke en betrokken indruk. Dit motiveert en stimuleert collega’s en klanten.

En jij?

Travvant is een erkend loopbaancentrum en partner van VDAB. Dat betekent dat je gebruik kan maken van loopbaancheques. Hierdoor betaal je slechts 40 euro per cheque.

Je eerste cheque is goed voor 4u coaching, je tweede cheque voor 3u coaching. De werkelijke waarde van 1u loopbaanbegeleiding bedraagt 169 euro.

[tm_button btn_design_style=”btn-theme-colored2″ button_size=”” button_alignment=”text-center” btn_round=”true” button_text=”Vraag nu je vrijblijvend kennismakingsgesprek aan” link_url=”url:https%3A%2F%2Fwww.travvant.be%2Fcontact%2F|title:Contact||”]

Travvant: Erkend partner van de VDAB

Bij Travvant, als erkende partner van VDAB, betaal je slechts €45 per loopbaancheque. Jouw eerste cheque garandeert vier uur persoonlijke en individuele begeleiding met een gecertificeerde coach, gevolgd door nog eens drie uur met de tweede cheque. De werkelijke waarde van één uur loopbaanbegeleiding bedraagt €182.
Deel dit blog: