Betty Lenaerts

“When nothing goes right…, go left.”

Introductie

20 jaar ervaring in de HR wereld zorgde voor ervaring met thema’s zoals arbeidsmarkt, -inhoud, -organisatie, -relaties, …. Ook meer algemene levens- of relationele thema’s (conflicten, veranderingsprocessen, menselijke dynamieken, zingeving, …) zijn vertrouwd terrein.

Als je oog hebt voor de realiteit van je gesprekspartner, als je zicht hebt op sterktes en aandachtspunten en je brengt de achterliggende gedragspatronen in kaart heb je tevens de sleutel in handen om een bewustwordingsproces in gang te zetten. Een proces waarmee je bovendien de potentiële groeikansen van eenieder kan aanboren. En wat is ‘coaching’ nu anders dan mensen ondersteunen op hun pad naar meer zelfinzicht en zelfsturing zodat ze vervolgens met veel zelfzorg in hun volle kracht kunnen gaan staan?

Als coach ben ik niet je ‘redder’ die jou pasklare antwoorden aanbiedt op je vragen of problemen. Wel is het mijn missie om jou er bewust van te maken dat je zelf eigenaar bent van je innerlijke beleving. In dit proces begeleid ik jou. Steeds doelgericht en met veel oog voor zelfzorg en aandacht voor jouw specifieke realiteit.

Ik bekijk graag in een kennismakingsgesprek of het klikt en dan kunnen we aan de slag met jouw specifieke vraag.

Skills

Loopbaanbegeleiding – Sollicitatiegesprekken – Interne en externe mobiliteit – Omgaan met weerstand bij veranderingen – Omgaan met conflicten – Omgaan met feedback – Competentieontwikkeling – Functioneringsbegeleiding -Stress – Burn-out – Re-integratie op de werkvloer na langdurig absenteïsme – Verhogen van veerkracht – Reflecties rond zingeving – Verhogen van de effectiviteit

Plan een verkennend gesprek

Heb je meer of minder dan 7 jaar werkervaring?
optin
Hidden

Locatie