Aftellen naar je pensioen? Tips voor meer levenskwaliteit, nu al!

Collega Catherine Ruys vertelt…

Ik had in het voorjaar van 2016 het geluk om 9 dagen met een expeditieschip
mee te varen op de Atlantische oceaan, in het gezelschap van een
100-tal gepassioneerde natuurliefhebbers.  Bij gesprekken met de
medereizigers bleek niet zelden dat de overgrote meerderheid van de
50+-ers het liefst van al ‘zo vlug mogelijk met pensioen wilde gaan,
liever nog vandaag dan morgen’.  In het midden van de volle zee en
ontdaan van de dagelijkse toevloed aan informatie staat een mens al eens stil bij de dingen…

Wat
maakt dat mensen werk soms ervaren als iets dat ze liefst zo snel
mogelijk achter zich laten? Of omgekeerd -en ongetwijfeld een betere
vraag-  wat kan ervoor zorgen dat mensen zich goed en gelukkig voelen in het werk? Als we het antwoord op die vraag vinden, is aftellen naar je pensioen niet meer nodig.

Levenskwaliteit is een actueel thema
dat vandaag wordt opgepikt door beleidsmakers, overheden en werkgevers
in het kader van welzijn op het werk, werkbaar werk en  langer werken. 
In dit artikel willen we focussen op levenskwaliteit vanuit
empowerment:  levenskwaliteit die iedereen voor zichzelf kan maken…

Levenskwaliteit is een eeuwenoud thema
dat beschreven is door tal van filosofen, van de Griekse wijsgeer
Epicurus tot Alain de Botton, een hedendaagse filosoof. Alleen al de
zoektocht  naar wat levenskwaliteit is kan  inspirerend zijn,  nog los
van de antwoorden die men op die weg kan vinden.  Maar het absoluut
goede nieuws is dat we sommige van de bouwstenen die kwaliteit in ons
leven brengen,  zèlf in handen kunnen nemen. En dat is belangrijk, want
gelukkig zijn heeft niets dan voordelen! Gelukkige mensen zijn
creatiever, werken beter samen, zien meer opties, zijn beter
geïnformeerd én constructief betrokken bij de gemeenschap. Als je
gelukkig bent word je ook minder vaak ziek, ben je gezonder en leef je
bovendien jaren langer.
Wie wil dat niet?

Hieronder vind je de verschillende componenten van levenskwaliteit, onderverdeeld in drie domeinen en 8 bouwstenen. Dit model (Schalock ea, 20016) is het resultaat van wetenschappelijk onderbouwd onderzoek.
Elke bouwsteen heb ik bekeken vanuit het perspectief arbeid en
vervolgens aangevuld met enkele vragen die jou op weg kunnen zetten om
je levenskwaliteit te verbeteren,  zodat ook jij je gelukkig(er) kan
voelen met het werk dat je doet en het leven dat je leidt.

Kies er drie vragen uit die jou prikkelen, en gun jezelf de tijd om ermee aan de slag te gaan.  Succes!

Factor A:  Welbevinden.

Bouwsteen 1:  materieel welbevinden.
Heb ik werk dat me voldoende inkomen geeft om te voorzien in onderdak
en de dagelijkse uitgaven? Is mijn uitgavenpatroon voldoende aangepast
aan mijn inkomen?  Kan ik onverwachte uitgaven aan zonder dat ik
daarover moet piekeren? Spaar ik niet teveel?  Is mijn verloning correct
en markconform?

Bouwsteen 2:  fysiek welbevinden.
Geeft mijn werk me de gelegenheid om na periodes van hard en veel werk,
ook herstelmomenten in te lassen? Neem ik maatregelen om de
gezondheidsrisico’s eigen aan in mijn werk (vb nachtarbeid of
ploegenstelsel) op te vangen? Hou ik me consequent aan de
veiligheidsvoorschriften? Zijn er mogelijkheden binnen of buiten het
werk om meer te bewegen? Om gezonder en regelmatiger te eten?

Bouwsteen 3:  emotioneel welbevinden.
Heb ik voldoende zelfvertrouwen in het feit dat ik mijn job aankan? Kan
ik de eisen van het werk voldoende relativeren en in de juiste context
zien?  Is er voldoende ‘willen’ in mijn job of gaat het vooral over
‘moeten’?  Sta ik stil bij mijn eigen functioneren en trek ik daar
lessen uit? Is er voldoende uitdaging in mijn job?  Ken ik mijn sterke
punten en weet ik waar en hoe ik wil groeien in de job? Sluiten de
waarden van mijn werkgever voldoende aan bij mijn eigen waarden?

Factor b: Sociale Participatie

Bouwsteen 4:  rechten
Is er voldoende rechtszekerheid in mijn arbeidsstatuut?  Heb ik toegang
tot informatie hieromtrent? Voel ik me respectvol en rechtvaardig
behandeld?

Bouwsteen 5:  sociale betrokkenheid
Hou ik naast mijn werk voldoende tijd en energie over voor het gezin? 
Voor het onderhouden van vriendschappen?  Voor een hobby of een sociaal
engagement?

Bouwsteen 6: interpersoonlijke relaties.
Verlopen de interacties met klanten, collega’s,  leidinggevenden op een
aangename en vriendelijke manier?  Krijg ik feedback over mijn
prestaties? Kan en durf ik conflicten of wrijvingen uit te praten?  Is
er voldoende communicatie op mijn werkplek? Voel ik me gewaardeerd
omwille van het werk dat ik doe? Kan ik zelf waardering tonen aan mijn
collega’s en leidinggevenden?  Kan ik ergens terecht wanneer ik steun of
hulp nodig heb in het werk?

Tip:
als je maar op één bouwsteen wil werken, doe het dan op het vlak van de
interpersoonlijke relaties, het is de bouwsteen die het meest duurzame
effecten teweegbrengt!

Factor c: Onafhankelijkheid

Bouwsteen 7: zelfbepaling. Sta
ik voldoende stil bij mijn professionele doelen en doe ik genoeg wat ik
écht wil?  Sluit mijn job aan bij mijn talenten?  Kan ik mijn
beperkingen accepteren?  Kan ik oplossingen bedenken om  het werk beter
te laten verlopen?  Heb ik het gevoel zelf aan het stuur te staan van
mijn loopbaan? Weet ik wat me-time is en maak ik daar gebruik van? Kan
en durf ik nee zeggen?  Geniet ik wel voldoende van een succes?

Bouwsteen 8: persoonlijke ontwikkeling
Hoe lang is het geleden dat ik iets nieuws gedaan of geleerd heb? Zijn
er momenten van uitdaging waarbij ik professioneel uit mijn comfortzone
moet gaan?  Ga ik pro-actief om met problemen?  Speel ik in op trends en
evoluties in mijn vakgebied?

En jij?

Travvant is een erkend loopbaancentrum en partner van VDAB. Dat betekent dat je gebruik kan maken van loopbaancheques. Hierdoor betaal je slechts 40 euro per cheque.

Je eerste cheque is goed voor 4u coaching, je tweede cheque voor 3u coaching. De werkelijke waarde van 1u loopbaanbegeleiding bedraagt 169 euro.

Travvant: Erkend partner van de VDAB

Bij Travvant, als erkende partner van VDAB, betaal je slechts €45 per loopbaancheque. Jouw eerste cheque garandeert vier uur persoonlijke en individuele begeleiding met een gecertificeerde coach, gevolgd door nog eens drie uur met de tweede cheque. De werkelijke waarde van één uur loopbaanbegeleiding bedraagt €182.
Deel dit blog: