Beren op de weg: geef ze een knuffel… en stuur ze naar het bos

Heb je de voorbije coronaperiode bewust aangegrepen om na te denken over de richting die je met je loopbaan uit wil en heb je het gevoel vast te lopen in een “start-stop”-modus?

Of ervaar je eerder verlamming door uitstelgedrag, piekergedachten, irrationele denkbeelden, angsten rond gezondheid en onzekerheid rond de evolutie van jouw job en jouw werkgever?

Wees je er dan bewust van dat er “beren op je weg” staan.

De uitdrukking ‘beren op de weg’ (problemen of belemmeringen) bestaat al sinds de oertijd. De mens had de beer nodig om te overleven. De jacht verliep volgens een vast stramien van aanvallen, vechten en doden. Op een dag had een jager hier genoeg van en hij bedacht een plan. Door een kuil te graven en deze te bedekken met takken en bladeren kwam de beer in een val terecht. Zo hoefde het vechten niet meer en kon men anders omgaan met de vaak levensbedreigende situaties tijdens de berenjacht.

Ook vandaag nog duiken beren vaak op in een context van veranderingen.

Je eigen hersenspinsels liggen aan de basis en zorgen voor onnodig energieverlies en stress. Je herkent ze vlot aan reacties zoals: “Veranderingen zijn nooit leuk, Wat als …?, Moet dit nu echt … Hoe zit het dan met…?, Hoe gaan we dat dan doen …?, Ja maar …”

Hoe ontstaan ‘beren’?

Beren worden gevoed vanuit je denkpatronen en vanuit je gevoel dat door je denken wordt gestuurd:

1. Je denkpatronen:

Spanning en stress hebben gedeeltelijk te maken met invloeden van buitenaf. Mensen creëren hun eigen spanning en stress aan de hand van irrationele denkpatronen.

 • perfectionisme
 • piekeren (doem-/rampdenken)
 • nood aan liefde of erkenning
 • ergernissen (lage frustratietolerantie)
 • eisend moralisme (onmacht, onrecht)

2. Wat je denkt, dat voel je:

Je manier van denken en fantaseren bepaalt uiteindelijk hoe je je voelt en hoe je je opstelt en gedraagt.

Het is belangrijk je bewust te zijn van de onderlinge samenhang tussen onderstaande elementen die bepalend zijn voor jouw referentiekader :

 • waarnemen (de feiten)
 • interpreteren (de betekenis die de feiten krijgt)
 • evalueren (de waardering van de feiten)

Hoe ga je om met je ‘beren’?

Mensen met beren leggen de oorzaak van spanning en onrust vaak bij de situatie zelf: “Het ligt niet aan mij.”

Je kan heel wat beren omzetten in iets positiefs of ze laten verdwijnen door anders om te gaan met situaties. Zo kom je bijvoorbeeld al een goed eind op weg als je je focus houdt bij jouw persoonlijke invloedssfeer (circle of influence):

 • wees proactief
 • begin met het einde voor ogen
 • stel prioriteiten
 • Stel grenzen

Wil je hier meer over lezen, dan kunnen we zeker volgende boeken aanraden:

Travvant: Erkend partner van de VDAB

Bij Travvant, als erkende partner van VDAB, betaal je slechts €45 per loopbaancheque. Jouw eerste cheque garandeert vier uur persoonlijke en individuele begeleiding met een gecertificeerde coach, gevolgd door nog eens drie uur met de tweede cheque. De werkelijke waarde van één uur loopbaanbegeleiding bedraagt €182.
Deel dit blog: