Teamwork! Hoe draag je zélf bij aan een bevlogen team?

Maak jij deel uit van een bevlogen team? Dan weet je dat dat fun en inspirerend is, dat je betrokken bent en met plezier iets extra doet voor de organisatie, dat je elkaar motiveert om te presteren en productief te zijn. Prikkelt dit jou? Lees dan zeker verder, want ik heb het geluk gehad jarenlang leiding te geven aan een bevlogen team en deel je graag mijn aanpak.

Of je nu leidinggevende bent of medewerker, je kan elk bijdragen aan een bevlogen team. Als leidinggevende ben je vaak in de positie om hierin de lead te nemen. En ook als medewerker kan je het heft in handen nemen.

Investeren in teamspirit

Wat maakt het zo belangrijk om te investeren in een bevlogen team? Laten we even uitgaan van het omgekeerde. Je maakt deel uit van een team met weinig teamspirit. Er ontstaan frustraties en onderhuidse spanningen, wat onverschilligheid, stress en een inefficiënte werking met zich meebrengt. Hierdoor geraak je gedemotiveerd en er gaan tonnen energie verloren. Dit heeft vaak een negatieve impact op de resultaten.

Deel uitmaken van een bevlogen team, levert je aanstekelijk veel werkplezier en energie op. En daaruit vloeien automatisch inkomsten uit.

Wat kan je dan doen om de teamspirit te verbeteren en een bevlogen team te creëren?

Communicatie, menselijke relaties, mogelijkheid tot persoonsontwikkeling, heldere doelen en duidelijke afspraken om tot deze doelen te komen, zijn belangrijke drijfveren van een bevlogen team.

Om een bevlogen team te creëren, heb je in eerste instantie nood aan oprechtheid en veiligheid. Een veilige sfeer schept vertrouwen en zorgt ervoor dat je open en verbindend kan communiceren. Dit kan je doen aan de hand van de 4 pijlers van geweldloze communicatie, ontwikkeld door Marshall Rosenberg:

  • Benoem feiten zoals ze zich voordoen, zonder iemand te veroordelen bvb ‘Ik stel vast dat je te laat bent voor ons overleg’ en toets de reactie bij de ander af. Neem een houding aan van onwetendheid en empathie: jij weet niet wat maakt dat hij te laat is
  • Maak duidelijk wat de feiten voor je betekenen, door je gevoelens te benoemen bvb ‘Ik voel me weinig gerespecteerd omdat ik ervan uitging dat we op tijdstip x zouden starten en ik hiervoor bewust tijd vrijmaak’
  • Uit je behoeften door te schetsen wat maakt dat het zo belangrijk is voor je bvb ‘Het is voor mij belangrijk om respect te hebben voor elkaars tijd’
  • Formuleer een verzoek en verwoord dit positief. Zo neem je verantwoordelijkheid voor het vinden van een oplossing die tegemoet komt aan jouw behoeften bvb ‘Kan je me in de toekomst verwittigen per sms zodra je weet dat je niet op tijd kan komen? Dan kan ik mijn tijd nuttig invullen.’

Deze manier van communiceren versterkt de onderlinge relaties in het team. Lees hier meer over in het boek ‘Geweldloze communicatie’ van Marshall B. Rosenberg.

 

Om deze manier van communiceren toe te passen, is het noodzakelijk dat je elk teamlid respecteert in zijn eigenheid. Hoe doe je dat als leidinggevende?

Beter samenwerken door oprechte persoonlijke interesse

Dit is makkelijk als je te weten komt wie je collega’s zijn. Je collega’s leren kennen, doe je door oprecht interesse te tonen naar wie ze zijn als mens: wat is belangrijk voor hen, wat bezielt en inspireert hen, wat maakt dat ze doen wat ze doen, waar zijn ze goed in en wat hebben ze nodig binnen de professionele context? Hoe zien zij hun plek binnen het team en de organisatie? Doe dit op een milde en empathische manier en luister ook naar mogelijke gevoelens achter woorden. Zorg hierbij dat je er niet je eigen verhaal van maakt. Toets daarom steeds af of wat jij gehoord hebt, ook is wat de ander bedoelt. Wanneer je dit goed aanpakt, doorprik je de dagdagelijkse oppervlakkigheid en kom je in contact met de mens achter je collega. En als mens hebben we allemaal onze noden en behoeften, kwaliteiten en valkuilen.

Fijner samenwerken door oprechte interesse in het team

Daarnaast is het belangrijk om dezelfde vragen te stellen op teamniveau: wat is voor ons als team belangrijk, wat is onze plek in de organisatie, wat bezielt en inspireert ons, wat maakt dat we doen wat we doen en waar zijn we goed in? Wat hebben we nodig om de doelstellingen te behalen? En hoe voelen we ons daarbij als team? Door dit te weten te komen, ontstaat er drive.

Van daaruit kan je zorgen voor een optimale taakverdeling, zoveel mogelijk afgestemd op de individuen in het team. Om hiertoe te komen, is het nodig dat de team- en individuele doelstellingen duidelijk en motiverend zijn: de doelstellingen drukken een resultaat uit dat nog niet behaald is (er is vooruitgang mogelijk), specifiek (wie, hoeveel, wanneer, waar), meetbaar, aanvaardbaar (er is geen nadeel wanneer het doel bereikt wordt), realistisch en tijdsgebonden. Hierbij houden de individuele doelstellingen zoveel mogelijk rekening met de noden van elk teamlid: Wat is voor hem/haar belangrijk en zinvol? Welke competenties kan hij/zij inschakelen om optimaal bij te dragen aan de teamdoelstellingen? Welke competenties wenst hij/zij te ontwikkelen zodat persoonlijke groei mogelijk is? Elke mens heeft nood aan groei en ontwikkeling. Wanneer je dit als organisatie begrijpt, groeit ook je organisatie mee. Toon binnen de dagelijkse werking geregeld waardering voor de bijdrage van je collega’s, zo benadruk je het feit dat je hen respecteert in hun eigenheid.

In mijn team had ik bijvoorbeeld mensen die ervan hielden relaties uit de bouwen met klanten terwijl anderen meer voldoening haalden uit snelle resultaten. Ieder van hen kon ik bepaalde taken toekennen en er ontstond wederzijds begrip voor de verschillen tussen collega’s. Elk teamlid was gemotiveerd om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn taken en als team streefden we samen naar uitdagende jaardoelstellingen. Als we die behaalden, vierden we ons succes samen. En dat was dan weer een ideale gelegenheid om opnieuw contact te zoeken met de mens achter je collega.

Met loopbaanbegeleiding leren overbrengen wat jouw noden zijn

Het is niet altijd makkelijk om als werknemer over te brengen wat jouw noden zijn. Om dit op een congruente manier te doen, is vaak zelfinzicht en moed nodig. Hier helpen we je graag mee verder vanuit Travvant.

Ben je een werkgever die op basis van een bevlogen team zijn resultaat wil doen stijgen? Dan is het handig om het carrièrepaspoort van je medewerkers te kennen. Met ons aanbod voor bedrijven gingen we al eerder succesvol aan de slag met medewerkers van VUB, Akzo Nobel, Kluwer, Kanselarij van de Premier, Belfius Insurance, Europese Commissie, DSM Nederland en Zwitserland … Vraag een gratis gesprek aan met ons en vermeld hierbij dat je via je bedrijf een aanvraag plaatst.

Travvant: Erkend partner van de VDAB

Bij Travvant, als erkende partner van VDAB, betaal je slechts €45 per loopbaancheque. Jouw eerste cheque garandeert vier uur persoonlijke en individuele begeleiding met een gecertificeerde coach, gevolgd door nog eens drie uur met de tweede cheque. De werkelijke waarde van één uur loopbaanbegeleiding bedraagt €182.
Deel dit blog: