Is er een verband tussen perfectionisme en burn-out?

In samenwerking met het onafhankelijk onderzoeksbureau Indiville en ons loopbaancentrum, is er de afgelopen maanden een bevraging bij meer dan 500 beroepsactieve Vlamingen gebeurd.

Het onderzoek wijst uit dat maar liefst 17 % van de bevolking een vorm van perfectionisme heeft.

Hoe hoog is het risico op burn-out?

6 op 10 mensen ervaren, los van een corona infectie, stressgerelateerde lichamelijke klachten met pijnlijke spieren in de nek, schouders of rug en geven aan dat ze problemen hebben met inslapen.

Ongeveer 11 % van de arbeidsactieven bevindt zich zelfs in de hoge risicozone (rood) voor burn-out. Deze mensen zijn dus in feite ‘opgebrand’.

Hoe komt dit?

De samenleving vraagt van veel mensen en noopt tot heel wat veranderingen in het beroepsleven: virtuele meetings, telewerk, hygiëneregels op de werkvloer, op afstand leiden of geleid worden, snelle deadlines, hoge kwaliteitseisen. Er is mentale vermoeidheid opgetreden.

Dit onderzoek van Indiville bewijst echter dat ook perfectionisme aan de basis van burn-out kan liggen.

Het onderzoek maakt eveneens onderscheid tussen gezond en ongezond perfectionisme.

Wat verstaan we hieronder?

Céline Douillez, professor psychologie aan de UCLouvain, omschrijft in Knack op 2 maart 2022 perfectionisme als niet zozeer het streven naar perfectie, maar vooral het onvermogen om met imperfectie om te gaan.

Gezond perfectionisme komt overeen met individuen die realistische doelen stellen en gemotiveerd worden door een verhoogd zelfvertrouwen. Gezonde perfectionisten zijn in staat om flexibel om te gaan met de eisen van de buitenwereld en vooral met de druk die ze zichzelf opleggen. Zij kunnen streven naar hoge doelen en uitmuntende prestaties, maar weten hoe ze zichzelf kunnen beschermen tegen de druk en bouwen bewust tijd in voor zichzelf.

Ongezond perfectionisme maakt dat mensen onrealistische doelen stellen, en dus een verschil ervaren in wat ze willen behalen en wat ze effectief behalen. Hierdoor leven ze in angst om te falen.

Het is frappant dat gezond perfectionisme je best beschermt tegen burn-out.

Verontrustend is daarenboven dat de groep tussen 18 en 35 jaar, een beduidend hoger risico op burn-out vertoont. De druk op jongeren neemt toe, niet enkel op het vlak van school- en/of werkprestaties, maar ook van sociale media waar je continue vergeleken wordt en waar enkel de mooie en leuke momenten worden getoond. Ons leven moet er perfect uitzien. Het risico op burn-out vertoont zich in deze leeftijdscategorie sterk met kans op eetstoornissen, overdreven zelfkritiek, ontevredenheid over de eigen verwezenlijkingen, angst voor evaluaties en faalangst.

Toch is er ook goed nieuws. Eerder onderzoek van KU Leuven (Naomi Borkelmans 2017 in opdracht van prof Hans De Witte) heeft al aangehaald dat ongezond perfectionisme kan aangepakt worden door coaching of therapie, meer bepaald door cognitieve gedragstherapie, psychodynamische of interpersoonlijke therapie en door perfectionisme coaching. Je ongezond perfectionisme aanpakken, vergroot je veerkracht en stelt je in staat om je ongezond perfectionisme om te buigen naar gezond perfectionisme.

Wij hebben een korte test uitgewerkt om te staven of je:

1. wel of niet perfectionistisch bent
2. als je perfectionist bent: doe je dit op een gezonde of ongezonde manier

Deze korte indicatieve test is volledig gratis. Vele mensen weten van zichzelf niet dat ze perfectionistische kantjes hebben, dus gebruik deze korte test om te weten of je een perfectionist bent en of je gedrag op langere termijn kan uitmonden in een burn-out.

Wil jij je ongezond perfectionisme ombuigen naar gezond perfectionisme?

Onze expert coaches Sabine Havelaerts en Ellen Vanbuel hebben een workshop met praktische handvaten opgezet met blijvend resultaat.

Twijfel je of je last hebt van perfectionisme? Doe dan zeker onze perfectionisme test en ontdek of je verdere stappen kan nemen om je perfectionisme onder controle te krijgen.
Ben je perfectionist? Buig je perfectionisme om naar meer veerkracht en ontdek op een leuke manier hoe je met je perfectionisme verder aan de slag kan gaan in onze workshop.

Travvant: Erkend partner van de VDAB

Bij Travvant, als erkende partner van VDAB, betaal je slechts €45 per loopbaancheque. Jouw eerste cheque garandeert vier uur persoonlijke en individuele begeleiding met een gecertificeerde coach, gevolgd door nog eens drie uur met de tweede cheque. De werkelijke waarde van één uur loopbaanbegeleiding bedraagt €182.
Deel dit blog: