Specifieke regeling bij herstructureringen

De specifieke regeling van outplacement in het kader van een activerend beleid bij herstructureringen is alleen van toepassing wanneer de werknemer geniet van de procedure van activerend beleid bij herstructureringen.

Opm.: In deze situatie moet de specifieke regeling van outplacement in het kader van een activerend beleid bij herstructureringen worden toegepast, zelfs wanneer de ontslagen werknemer de voorwaarden vervult om te genieten van de algemene regeling of de specifieke regeling van outplacement.

De inhoud van het outplacement aanbod varieert met de leeftijd van de werknemer op het ogenblik van de aankondiging van het collectief ontslag.

Is de werknemer:

  • minstens 45 jaar oud dan moet het outplacement aanbod voldoen aan de voorwaarden, bepaald in de Collectieve Arbeidsovereenkomst nr. 82, gedurende minstens de eerste zes maanden van de inschrijving bij de tewerkstellingscel. De werknemer moet minstens gedurende de zes maanden die hij bij de tewerkstellingscel ingeschreven is, kunnen genieten van minimaal 60 uren outplacement(diensten).
  • minder dan 45 jaar oud dan moet het outplacement aanbod voldoen aan de voorwaarden, bepaald in de Collectieve Arbeidsovereenkomst nr. 82, gedurende minstens de eerste drie maanden van de inschrijving bij de tewerkstellingscel. De werknemer moet minstens gedurende de zes maanden die hij bij de tewerkstellingscel ingeschreven is, kunnen genieten van minimaal 30 uren outplacement(diensten).

De wet voorziet daarnaast nog in andere types van outplacement:

  1. De algemene regeling van outplacement;
  2. De specifieke regeling van outplacement voor werknemers van minstens 45 jaar;
  3. De specifieke regeling bij medische overmacht.


Lees onze productfiche!

Download onze productfiche en ontdek hoe we kunnen helpen.

Outplacement en wetgeving

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Zelf aan de slag met onze digitale tools

Outplacement & wetgeving

Voor jouw organisatie

Loopbaanbegeleiding

Re-integratie

Inplacement

Teamcoaching

Leiderschap

Neem contact met ons op

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.