Specifieke regeling bij werknemers >= 45 jaar

De specifieke regeling van outplacement voor werknemers van minstens 45 jaar heeft een beperktere draagwijdte.  Deze regeling is maar van toepassing wanneer: 

  • de werkgever van de ontslagen werknemer onder de privé-sector valt;  
    Opm. : de werkgevers uit de publieke sector (Federale overheid, Gewesten, Gemeenschappen, lokale en provinciale besturen,…) en de economische overheidsbedrijven (NMBS, B-POST en BELGACOM)) worden niet geviseerd door de specifieke regeling van outplacement voor werknemers van minstens 45 jaar; 
  • de werknemer niet om een dringende reden ontslagen werd;
  • de werknemer recht heeft op een opzeggingstermijn van minder dan 30 weken of op een daarmee overeenstemmende opzeggingsvergoeding; 
  • en hij minstens één jaar ononderbroken in dienst is bij de onderneming op het moment van het ontslag. 

Daarnaast voorziet de wet nog in andere types van outplacement:

  1. De algemene regeling van outplacement;
  2. De specifieke regeling van outplacement in het kader van een activerend beleid bij herstructureringen.

Lees onze productfiche!

Download onze productfiche en ontdek hoe we kunnen helpen.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Zelf aan de slag met onze digitale tools

Outplacement & wetgeving

Voor jouw organisatie

Loopbaanbegeleiding

Re-integratie

Inplacement

Teamcoaching

Leiderschap

JobFit Coaching

Neem contact met ons op

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.